روایت تار و تاریخ از دژ تابران با شعر خشتمال نیشابوری

به گزارش خبرگزاری تینو ، تابلو موزیکال «برهان من» اثر دیگری از پروژه «تار و تاریخ»…